Reklamacije na proizvode i povrat proizvoda je moguć unutar 14 radnih dana ukoliko roba nije otvorena (tu su uključeni dodaci prehrani i kozmetička ulja).