Oprez je potreban kod trudnica, dojilja i male djece.

 

Literaturni izvori:

 

 

Mogući alergeni (prema Direktivi za kozmetiku 2003/15/CE): linalol, limonen, geraniol, kumarin

 

Oznake upozorenja i opasnosti     

 

Informacije pružene na ovom portalu, putem njegovih društvenih mreža te pratećih materijala i komunikacija, namijenjene su samo za osnovne i opće informativne svrhe. Sadržaj nije zamišljen kao pružanje medicinskih savjeta i ne uključuje sve moguće mjere opreza, nuspojave ili interakcije koje se mogu javiti. FAIRYLAND ne preuzima odgovornost za primjenu pruženih informacija bez konzultacija sa stručnom osobom. Ponuđene informacije ne mogu zamijeniti medicinsku njegu pod stručnim nadzorom liječnika.